NL EN
DONEER NU!

Burgemeester Nieuwegein legt handhavingsverzoek SlijtersUnie naast zich neer

26 augustus 2016

Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein is niet van plan op te treden tegen winkeliers die op beperkte schaal drank schenken aan klanten. Dat schrijft hij in zijn herziene reactie op een verzoek daartoe van de Koninklijke SlijtersUnie.

De SlijtersUnie had bezwaar gemaakt tegen de gedoogpilot en gelijk gekregen van de voorzieningenrechter. Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein interpreteert die uitspraak nu zo dat de rechter de pilot niet heeft verboden, maar heeft geoordeeld dat hij opnieuw naar zijn besluit om niet te handhaven moet kijken (!). Dat heeft hij gedaan. Zijn nieuwe besluit is dat hij het handhavingsverzoek van de SlijtersUnie naast zich neerlegt. Met als argument dat de SlijtersUnie geen enkel lid heeft in Nieuwegein, formeel dus niemand vertegenwoordigt en derhalve geen belanghebbende is. Verder vindt de burgemeester dat het om zo weinig deelnemers gaat dat het disproportioneel zou zijn om ze te verbieden drank te schenken. Backhuijs vindt het onwaarschijnlijk dat klanten tot meer drankgebruik worden aangezet, zoals de SlijtersUnie betoogt.

De voorzieningenrechter heeft de gemeente Nieuwegein tot 10 oktober 2016 de tijd gegeven om tot een definitief oordeel te komen. Het standpunt van de burgemeester is nu duidelijk. De Commissie Bezwaarschriften zal zich nu óók nog over de kwestie gaan buigen.

"Wij wachten eerst even 10 oktober af en dan gaan we daarna kijken wat we moeten doen", laat voorzitter Ron Andes van de SlijtersUnie in een reactie weten. "De rechter heeft uitspraak gedaan en die is gewoon bindend", benadrukt hij.

Bronnen: nieuwegeintv.nl, nu.nl en ad.nl.

Laatste nieuws