NL EN
DONEER NU!

STAP publiceert ‘Alcohol, minder is beter’

21 april 2017

STAP publiceert ‘Alcohol, minder is beter’ Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft deze week de uitgave ‘Alcohol, minder is beter’ gepubliceerd. Daarin staat informatie over de doelen en het werk van STAP. Beschreven wordt welke activiteiten STAP in 2016 heeft uitgevoerd en dit jaar zal voortzetten.

Het gaat specifiek om de volgende activiteiten:
1. Bijdragen dat alcohol niet te gemakkelijk verkrijgbaar is, onder meer door het samenwerken met lokale Drank- en Horecawetinspecteurs, verzet tegen blurring, ondersteuning van gemeenten (met name op het terrein van naleving en handhaving) en promotie van het keurmerk ‘De Alcoholvrije School’.
2. Bevorderen dat alcohol niet te goedkoop wordt aangeboden, vooral door het houden van een krachtig pleidooi voor invoering van een minimumprijs voor alcohol.
3. Oproepen om te komen tot een verbod op alcoholreclame en alcoholsponsoring. STAP pleit op landelijk en Europees niveau voor een totaalverbod op alcoholreclame en een verbod op sportsponsoring door de drankindustrie.

Om burgers, professionals en politici te overtuigen van het belang van de genoemde beleidsmaatregelen is het zinvol dat zij goed op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Om die reden besteedt STAP veel aandacht aan het versterken van de maatschappelijke bewustwording van de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik.

alcohol-minder-is-beter.pdfalcohol-minder-is-beter.pdf (1,99 MB)

Laatste nieuws