NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen reageert op enkele nieuwe alcoholonderzoeken

26 oktober 2023

Van Ooijen reageert op enkele nieuwe alcoholonderzoeken In zijn brief over de aanpak van problematisch alcoholgebruik aan de Tweede Kamer reageert Maarten van Ooijen ook op twee recente onderzoeksrapporten.

Het gaat om een vervolgmeting van Ecorys en Dialogic naar de regels van online verkoop en het onderzoek naar de preventie- en handhavingsplannen van gemeenten van KWINK groep.

Uit de vervolg-meting van Ecorys en Dialogic blijkt dat meer mensen in de afgelopen twee jaar wel eens alcohol online hebben gekocht (van 17,8 naar 23,5%) en dat ook meer mensen dit wel eens doen via een buitenlandse website (van 25% naar 32%). De oorzaak hiervan hangt niet samen met de strengere regels in de Alcoholwet. Zorgelijk vindt de staatssecretaris vooral dat 8,5% van de ondervraagde jongeren van 14 tot en met 17 jaar aangeeft online alcohol te hebben gekocht. Ook is van slechts 16% van de jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar de leeftijd bij aflevering van alcoholhoudende drank gecontroleerd. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse websites een leeftijdsverificatiesysteem heeft geïmplementeerd, een klein deel echter nog niet.

In reactie op het onderzoek van de KWINK groep naar het gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid ten aanzien van alcohol, laat de staatssecretaris weten dat recent met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) belangrijke afspraken met gemeenten zijn gemaakt over de integrale aanpak van preventie en specifiek alcoholpreventie. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van deze afspraken gebruik maken van de Brede SPUK-regeling waarmee ze onder meer de programma’s Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en Vroegsignalering van Alcoholproblematiek kunnen opzetten. Van Ooijen verwacht dat met het GALA het integrale alcoholbeleid hoger op de gemeentelijke agenda komt te staan. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Trimbos-instituut wordt besproken hoe gemeenten de weg naar informatie over de Alcoholwet beter kunnen vinden.

De rapporten van Ecorys en de KWINK groep onderstrepen volgens de staatssecretaris de noodzaak om stappen te blijven zetten problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Deze rapporten bieden effectieve maatregelen om jongeren beter te beschermen, waarbij de wettelijke beperkingen van (online) alcoholreclame het meest effectief lijkt. In eerste instantie lijkt het volgens Van Ooijen een logische stap om die maatregel uit te werken bij de verdere inzet om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.

Bron: tweedekamer.nl.

alcoholverkoop-op-afstand.pdfalcoholverkoop-op-afstand.pdf (5,25 MB)

Laatste nieuws