NL EN
DONEER NU!

Naleving leeftijdsgrens in Katwijk verbeterd

10 april 2018

Naleving leeftijdsgrens in Katwijk verbeterd In Katwijk werd eind 2017 de alcoholleeftijdsgrens in 43% van de gevallen nageleefd. In 2015 gebeurde dit in 35% van de gevallen. Dat blijkt uit een mysteryshop onderzoek door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in opdracht van de Stichting Kocon en in overleg met de gemeente.

Burgemeester Visser: "Ik ben zeer te spreken over de verbetering bij de sportverenigingen, de jongerencentra en de cafés. Helaas is de naleving van de regels voor alcoholverstrekking bij supermarkten gedaald. De ondernemers krijgen een uitnodiging om op het gemeentehuis te verschijnen en we gaan extra controleren. Ik ben blij met de aanbevelingen van platform Kocon om het nalevingspercentage verder omhoog te krijgen."

De sportverenigingen in Katwijk hebben een inhaalslag gemaakt. Waar zij in 2015 slechts in 8% van de gevallen de regels van de Drank- en Horecawet naleefden, doen zij dit nu in 48% van de gevallen. Ook de cafés doen het steeds beter. In 70% van de gevallen hanteren zij de wet. Dit was in 2015 in 46% het geval. De jongerensociëteiten hebben een nalevingspercentage van 67%. Ook hier is sprake van een flinke stijging (33% in 2015). Opvallend is dat de resultaten bij supermarkten sterk zijn gedaald. Wat de oorzaak hiervan is, is niet duidelijk. De scores van slijterijen, snackbars en strandpaviljoens kunnen beter. Dit is respectievelijk 37%, 29% en 17%.

Uit het onderzoek blijkt dat er nog te weinig naar leeftijd en/of identiteitsbewijs wordt gevraagd, terwijl dit verreweg de beste methode is om correcte naleving van de regels van de Drank- en Horecawet te bereiken. Daarnaast blijkt het soms lastig te zijn voor medewerkers om een ID-bewijs goed uit te lezen, waardoor alsnog alcohol verstrekt wordt aan minderjarigen. Hier zijn echter handige hulpmiddelen voor op de markt. Samen met een goede instructie kan dit helpen de alcoholleeftijd correct na te leven. Met de verschillende aanbevelingen onder de arm gaat de gemeente de komende periode met alle sectoren in gesprek om de resultaten te delen en de verdere aanpak te bespreken.

Bron: katwijk.nl.

Laatste nieuws