NL EN
DONEER NU!

Eerste Kamer doet accijnswetsvoorstel als hamerstuk af

21 december 2021

Vandaag heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Implementatie Richtlijnen Accijns 2022 als hamerstuk afgedaan. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend. Zij zouden dus bij hoofdelijke stemming tegen hebben gestemd.

Het wetsvoorstel van Hans Vijlbrief was op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

De wet implementeert drie Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving: de richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151, de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262 en de richtlijn defensie-inspanningen binnen het Uniekader (EU) 2019/2235. Daarnaast wijzigt de wet de Wet op de Accijns en wel de heffingsgrondslag van de accijns op bier.

De basis voor de berekening van de bieraccijns wijzigt van graden Plato naar volumeprocenten alcohol. Er komt één bieraccijnstarief op basis van het alcoholgehalte (€7,49 per hectoliter per volumeprocent alcohol, met een minimum van €8,83). De vier bieraccijnscategorieën die thans gebruikt worden, komen te vervallen. Dit heeft met name gevolgen voor de zware bieren. Die worden zwaarder belast. Daarentegen wordt de accijns op laaggradig bier (bijvoorbeeld Amstel Radler 2%) iets lager. Het wijzigen van de heffingsgrondslag is "budgetneutraal", hetgeen wil zeggen dat de totale accijnsopbrengst bij gelijkblijvende consumptie hetzelfde blijft. Wat de consumenten minder betalen voor het ene (laaggradige) biertje, betalen ze meer voor het andere (zware) biertje.

Vijlbrief stelde voor deze wijziging in te laten gaan op 1 januari 2023, dat wordt als gevolg van het amendement Heinen 1 januari 2024.

Bron: eerstekamer.nl.

Eerste Kamer doet accijnswetsvoorstel als hamerstuk af

Laatste nieuws