NL EN
DONEER NU!

Nieuw WHO-rapport over digitale marketing van alcohol

8 december 2021

Nieuw WHO-rapport over digitale marketing van alcohol Slechts 14 lidstaten van WHO Europa hebben aangegeven een verbod te hebben op alcoholmarketing op internet en sociale media. Dat staat in het nieuwe WHO-rapport "Digital marketing of alcohol: Challenges and policy options for better health in the WHO European Region".

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind verzekert het recht op gezondheid. Dit rapport maakt duidelijk dat jongeren ook beschermd moet worden tegen de ongevraagde invasie van hun digitale sociale ruimtes door bedrijven die alcoholconsumptie promoten en de drinkcultuur vanaf zeer jonge leeftijd normaliseren.

Een van de problemen bij het aanpakken van online alcoholreclames is dat nogal wat reclameboodschappen die de consument ziet, zogenaamde “dark” reclame is. Dat is reclame specifiek getarget op degenen die die boodschap moeten zien. Om hieromtrent beleid te ontwikkelen zijn nieuwe technieken en een nieuwe benadering vereist.

De publicatie schetst een reeks beleidsopties die kunnen worden overwogen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van een wereldwijde en alomvattende aanpak, om wettelijke regelingen te treffen die robuust genoeg zijn om in de toekomst bescherming te bieden, niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen die het risico loopt op alcoholstoornissen.

Het nieuwe WHO-rapport, tot stand gekomen met de steun van onder meer de Nederlandse overheid, maakt duidelijk dat het beschermen van het online sociale leven van burgers van cruciaal belang is.

Bron: who.int.

digital-marketing-of-alcohol.pdfdigital-marketing-of-alcohol.pdf (4,88 MB)

Laatste nieuws