NL EN
DONEER NU!

In Europa drinken de rijken het meest

11 mei 2017

Uit een bijzonder enquête-onderzoek uitgevoerd door een Noors onderzoeksbureau blijkt dat de Ieren, Portugezen en Britten het meeste alcohol drinken, mannen meer drinken dan vrouwen en dat hoe rijker je bent, hoe meer je drinkt.

Het is erg lastig om middels vragenlijsten inzicht te krijgen in de drinkgewoonten van de Europeanen. Daarom worden in vergelijkende studies vaak verkoopstatistieken gebruikt. Een Noors onderzoeksinstituut heeft nu echter een onderzoeksmethode ontwikkeld waarbij de respondenten kaarten krijgen voorgelegd met foto’s van de verschillende alcoholhoudende dranken die in hun land gewoonlijk verkocht worden. De gegevens hebben zij gekoppeld aan verkoopgegevens per type drank. Dat lijkt meer inzicht te geven in de hoeveelheid alcohol die door bepaalde bevolkingsgroepen in de diverse landen gedronken wordt.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het alcoholgebruik in de onderzochte Europese landen sterk verschilt. De Ieren drinken overall het meest. Binge drinken is het meest wijdverspreid in Portugal, met Groot-Brittannië op de tweede plaats. Van de Scandinavische landen drinken de Denen het meest. Maar wat betreft binge-drinken scoren Noorse mannen weer hoog.
Mannen consumeren bijna twee keer zo veel alcoholhoudende dranken als vrouwen, en vrouwen in Israël en Midden- en Oost-Europa drinken het minst.
De studie bevestigt wat al uit eerder onderzoek bekend was: mensen die het breed hebben, drinken het meest. Maar bingedrinken komt het vaakst voor bij de lagere sociaal-economische groepen.

Bron: sciencedaily.com.

Laatste nieuws