NL EN
DONEER NU!

AAN roept kabinet op blurring-plannen te schrappen

13 januari 2022

AAN roept kabinet op blurring-plannen te schrappen De gezondheidsorganisaties die verenigd zijn in de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN), waaronder het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vinden de blurring-plannen uit het Coalitieakkoord 2021-2025 zeer zorgelijk.

Zij doen een beroep op de nieuwe staatssecretaris Jeugd en Preventie Van Ooijen en de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot die plannen te schrappen. Blurren moet niet toegestaan worden. Alcohol is immers een riskant product dat nu al volop beschikbaar is.

Volgens de gezondheidsorganisaties heeft onderzoek van Bureau Berenschot, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgewezen dat meer verstrekkingspunten van alcohol negatieve effecten zal hebben op de volksgezondheid, de verkeersveiligheid en de openbare orde. Bovendien zal alcohol door blurring nog meer het imago krijgen van een dagelijks te gebruiken consumptieartikel. Jongeren zullen meer dan nu – zelfs overdag - geconfronteerd worden met alcoholpromotie en alcoholgebruik. Verder zullen mensen die bewust niet (meer) drinken onverwacht en ongewild drank aangeboden krijgen.

AAN vindt het opmerkelijk dat het nieuwe kabinet enerzijds een suikertaks invoert en de tabaksaccijns verhoogt met als doel onze gezondheid te bevorderen en anderzijds blurring gaat toestaan, wat juist aantoonbaar schadelijk is voor de gezondheid.

De Nederlandse Vereniging voor Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) verzet zich ook nadrukkelijk tegen de blurring-plannen van het kabinet. “We kunnen ons werk nu al niet aan”, aldus NVDI-voorzitter Hesselink. Naast de NVDI keert de Koninklijke SlijtersUnie zich tegen de blurring-plannen van het kabinet. Koninklijke Horeca Nederland is ook geen voorstander.

gezondheidsorganisaties-roepen-kabinet-op-blurring-plannen-te-schrappen.pdfgezondheidsorganisaties-roepen-kabinet-op-blurring-plannen-te-schrappen.pdf (495 kB)

Laatste nieuws