NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen informeert Kamer over doorrekening NPA door RIVM

17 januari 2024

Van Ooijen informeert Kamer over doorrekening NPA door RIVM Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de doorrekening door het RIVM van de afspraken in het kader van het Nationaal Preventie Akkoord (NPA), onder meer die met als doel minder problematisch alcoholgebruik in 2040.

Van Ooijen constateert dat de inschattingen voor 2040, ook in een optimistisch scenario, nog ver liggen van de ambities. Er zijn daarom – aldus de staatssecretaris - aanvullende maatregelen nodig om de ambities voor problematisch alcoholgebruik te bereiken. Hij noemt in dit verband de drie ‘best buys” van de WHO voor het verminderen van problematisch alcoholgebruik

Van Ooijen noemt in zijn brief ook de acties van diverse partijen op het gebied van problematisch alcoholgebruik. Nieuw is dat de Vereniging Drankenhandel Nederland heeft toegezegd de geborgde werkwijze voor verkoop op afstand aan te scherpen, onder meer door een duidelijke NIX18-aanduiding op verpakkingen te plaatsen. Daarnaast meldt de staatssecretaris ook dat de alcoholproducenten in de toekomst de slogan ‘geen 18 geen alcohol’ gaan vervangen door NIX18 en dit ook wordt opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel heeft een richtlijn opgesteld om terughoudend te zijn met alcoholreclame-uitingen die aantrekkelijk kunnen zijn voor kinderen, zoals bijvoorbeeld erebogen. Deze afspraak wordt ook opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Om een beter inzicht te krijgen in wat jongeren zien en om te onderzoeken of alcoholreclame voldoet aan de zelfreguleringscodes laat VWS alcoholreclame vanaf 2023 jaarlijks monitoren. Een eerste rapportage door onderzoeksbureau Panteia verwacht Van Ooijen halverwege 2024 met de Tweede Kamer te kunnen delen.

Van Ooijen noemt in zijn brief ook het advies van Panteia om online alcoholreclame te verbieden. Waarbij bovendien werd aangegeven dat een algeheel alcoholreclameverbod eigenlijk de meest eenduidige en consequente maatregel zou zijn. Dit voorkomt namelijk dat reclame verplaatst naar andere domeinen en lastige technische vraagstukken die verbonden zijn aan een verbod op online alcoholreclame. Een beslissing over dit advies laat Van Ooijen aan zijn ambtsopvolger.

Bron: tweedekamer.nl.

Update: Van Ooijen heeft in Op1 zijn visie op dit rapport nader toegelicht. Hij ziet het als een wake-up call.

Laatste nieuws