NL EN
DONEER NU!

Bekostiging zorg voor Korsakov-cliënt in expertisecentrum is rond

14 december 2021

De Regeling Langdurige zorg en de Beleidsregel Prestatiebeschrijving en Tarief Gespecialiseerde Zorg Wlz 2022 zijn gepubliceerd. Hiermee is de bekostiging van de gespecialiseerde zorg voor mensen met het Syndroom van Korsakov die aangewezen zijn op wonen, zorg en behandeling in een expertisecentrum per 1 januari 2022 een feit.

In januari 2022 starten de expertisecentra met een visitatietraject waarin wordt beoordeeld of zij voldoen aan de door de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) gestelde kwaliteitscriteria voor expertisecentra.

Bron: korsakovkenniscentrum.nl.

beleidsregel-prestatiebeschrijving-en-tarief-gespecialiseerde-zorg-wlz.pdfbeleidsregel-prestatiebeschrijving-en-tarief-gespecialiseerde-zorg-wlz.pdf (397 kB)

Laatste nieuws