NL EN
DONEER NU!

Rechter: "Dronken op het werk verschijnen kan – ook zonder sluitend bewijs – leiden tot ontslag op staande voet"

6 maart 2017

Rechter: "Dronken op het werk verschijnen kan – ook zonder sluitend bewijs – leiden tot ontslag op staande voet" Wie dronken op het werk verschijnt, kan ‘ernstig verwijtbaar handelen’ worden aangerekend. Als het dan tot ontslag op staande voet komt, mag een transitievergoeding achterwege blijven, zelfs als er geen sluitend bewijs is. Dat blijkt uit jurisprudentie over een opmerkelijke zaak, meldt arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen op www.personeelsnet.nl.

Een werkgever ontslaat een medewerker op staande voet omdat hij dronken op het werk zou zijn verschenen. De zoon en de echtgenote van de werkgever bevestigen de dronkenschap. De werknemer zelf ontkent simpelweg dat hij onder invloed op het werk verscheen.

De kantonrechter vindt dat de werknemer de beschuldiging dat hij dronken op het werk kwam onvoldoende weerlegt en komt tot het oordeel dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en géén aanspraak kan maken op een transitievergoeding.

Het oordeel van de kantonrechter te Maastricht is volgens de arbeidsrechtadvocaat vooral opmerkelijk, vanwege de grote waarde die wordt gehecht aan de getuigenverklaringen van de zoon en de echtgenote van de werkgever. De kantonrechter stapt snel over de ontkenning van het alcoholgebruik door de werknemer heen.

Conclusie: Sluitend bewijs, dat de werknemer daadwerkelijk onder de invloed van alcohol verkeerde, blijkt voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet niet noodzakelijk.

Bron: personeelsnet.nl

Laatste nieuws