NL EN
DONEER NU!

Meer meisjes dan jongens van 15 jaar drinken alcohol

25 april 2024

Van de 15-jarige leerlingen in 44 onderzochte landen dronk 37% gedurende de laatste 30 dagen alcohol. Dat is een van de conclusies van een vandaag gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het HBSC*-onderzoek naar middelengebruik door jongeren van 11-, 13- en 15-jarige leerlingen in Europa, Centraal-Azië en Canada.

Opvallend is vooral de hoge prevalentie van het gebruik van alcohol gedurende de afgelopen 30 dagen bij 15-jarige meisjes.

Eén op de vijf 15-jarige leerlingen was minstens twee keer in zijn/haar leven dronken geweest, zonder significante verschillen tussen jongens en meisjes in de meeste landen en regio’s.

Kijken we naar de Nederlandse jeugd, dan zien we dat er minder 11- en 13-jarige leerlingen actueel gebruikten dan hun leeftijdsgenoten in andere landen, maar dat er meer Nederlandse leerlingen van 15 jaar dronken, vooral de meisjes.
Wat dronkenschap betreft scoorden Nederlandse leerlingen juist wat lager dan de leerlingen gemiddeld in het buitenland.

*Health Behaviour in School-Aged Children

Meer meisjes dan jongens van 15 jaar drinken alcohol

hbsc-internationaal---a-focus-on-adolescent-substance-use-in-europe-central-asia-and-canada.pdfhbsc-internationaal---a-focus-on-adolescent-substance-use-in-europe-central-asia-and-canada.pdf (9,52 MB)

Laatste nieuws