NL EN
DONEER NU!

Wet die nieuwe alcoholleeftijd introduceert in Staatsblad

17 oktober 2013

Wet die nieuwe alcoholleeftijd introduceert in Staatsblad Vandaag verscheen in het Staatsblad de wet waarmee een nieuwe alcoholleeftijd van 18 jaar geïntroduceerd wordt.

De wet maakt vanaf het moment van inwerkingtreding (1 januari 2014) 18 jaar de leeftijd:

1. Waarop jongeren alcoholhoudende drank verstrekt mogen krijgen, zowel in de horeca als in de detailhandel, zowel voor directe, als voor indirecte verstrekking. In de wet is géén uitzondering opgenomen voor jongeren die bij inwerkingtreding van de nieuwe regels 16 of 17 jaar zijn.
2. Waarop een jongere (zonder toezicht) als bezoeker aanwezig mag zijn in een slijtlokaliteit.
3. Waaronder een jongere strafbaar is als hij op voor het publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van winkels) alcohol aanwezig heeft. Op dit laatste verbod is één uitzondering: jongeren van 16 en 17 jaar die in de horeca of (sport)kantine werken mogen wel alcohol serveren en schenken (zichzelf een drankje inschenken mag echter weer niet).

Verder verplicht de wet gemeenteraden periodiek een preventie- en handhavingsplan vast te stellen (voor het eerst vóór 1 juli 2014). Dit om de preventie en handhaving op lokaal niveau te verankeren.

stb-2013-380.pdfstb-2013-380.pdf (45,0 kB)

Laatste nieuws