NL EN
DONEER NU!

Vanaf 8 december gelden nieuwe EU-regels voor wijnetikettering

3 november 2023

Op grond van EU verordening 2021/2117 moeten alle wijnen op de Europese markt die vanaf 8 december worden geproduceerd voldoen aan nieuwe etiketteringsvereisten. Dat geldt voor wijnen uit EU-landen en wijnen die worden geïmporteerd van buiten de EU. De definitie van 'geproduceerd' in de context van deze verordening wordt momenteel door de wijnindustrie geïnterpreteerd als 'voltooide gisting in vaten'.

In het kader van het politieke akkoord over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarin onder meer steun voor de wijnsector is geregeld, is in december 2021 bepaald dat voor wat betreft wijn en aromatische wijnen aanvullende verplichte Europese etiketteringsregels gaan gelden. De betreffende voorschriften liggen vast in genoemde wijzigingsverordening. De verordening is niet van toepassing op bier en gedistilleerde drank.

De nieuwe regels verplichten plaatsing van een lijst met ingrediënten en de voedingswaarde op de fles òf off-label, dus middels een machineleesbare weblink of een QR-code. Een uitzondering geldt voor de calorische waarde. Die moet óp de fles. Weblinks en QR-codes mogen niet doorverwijzen naar een webpagina met marketing- of verkoopinformatie.

Voor bepaalde groepen wijnen gelden aanvullende regels.
- Op het etiket van wijn waarvan het alcoholgehalte na dealcoholisatie niet meer dan 0,5% alcohol bedraagt, moet de term 'gedealcoholiseerd' worden vermeld. Deze aanduiding geeft aan dat wijn een aanzienlijke vermindering van het alcoholgehalte heeft ondergaan.
- Gedealcoholiseerde wijn die meer dan 0,5% alcohol bevat, maar minder dan 10% alcohol moet worden geëtiketteerd als 'gedeeltelijk gedealcoholiseerd'. Dit label maakt duidelijk dat de wijn een lager alcoholgehalte heeft ondergaan, maar nog steeds een zekere mate van alcohol bevat.
- Versterkte wijnen moeten worden geëtiketteerd met de woorden 'versterkte wijn' of 'likeurwijn'.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en andere gezondheidsorganisaties vinden het zeer onwenselijk dat er nu Europese regels komen alleen voor wijn, waarin bovendien wordt toegestaan dat essentiële informatie NIET op de fles staat, maar off-label beschikbaar wordt gesteld. Bovendien willen de gezondheidsorganisaties op het etiket niet alleen voedselinformatie, maar ook opvallende gezondheidswaarschuwingen over bijv. alcohol en zwangerschap, alcohol en kanker, alcohol en leverziekten en rijden onder invloed. Waarom treuzelt Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides zo? In het kader van Europe's Beating Cancer Plan kondigde zij voorstellen aan met aanvullende verplichtingen rond het vermelden van voedsel- en gezondheidswaarschuwingen op alcoholhoudende dranken. Waarom horen we daar niets meer over?

Bronnen: artworkflowhq.com en scantrust.com.

verordening-eu-2021-2117--wijninformatie.pdfverordening-eu-2021-2117--wijninformatie.pdf (1,22 MB)

Laatste nieuws