NL EN
DONEER NU!

Alcohol is goed en andere drugs zijn slecht; really?

9 mei 2023

De VVD wil de verkoop van alcohol verruimen en tegelijkertijd andere drugs verbieden. Jurist Kaj Hollemans kan de tegenstrijdigheid niet verklaren. Dat blijkt uit zijn opiniestuk in de NRC.

Via het initiatiefvoorstel Regulering mengformules willen de liberalen een combinatie van horeca en detailhandel toestaan. Denk aan de boekhandelaar die een glas wijn verkoopt. Dit is in vakkringen bekend onder de term ‘blurring’. Nu nog strikt gescheiden, binnenkort dus wellicht niet meer.

Blurring zorgt voor meer verkooppunten van alcohol en daarmee voor meer alcoholconsumptie. Meer alcoholconsumptie leidt tot meer verkeersongevallen en tot diverse gezondheidsrisico’s voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek en tot een toename van geweld. Ook leidt alcohol tot schade voor de gezondheid van de individuele drinker, zoals hart- en vaatziekten en kanker.

Tegelijk wil de VVD via een uitbreiding van de Opiumwet honderden Nieuwe Psychoactieve Stoffen uit voorzorg verbieden, enkel omdat ze een chemische gelijkenis vertonen met bekende(re) drugs en wellicht schadelijk zijn. Volgens de VVD en haar medestanders moet het normaliseren van drugs worden tegengegaan, want drugs zijn gevaarlijk en door drugs te gebruiken sponsor je criminelen.

Hollemans vindt de politici die pleiten voor méér verkooppunten van de schadelijke en verslavende stof alcohol en tegelijkertijd de NPS willen verbieden een groter gevaar voor de samenleving dan de drugs die ze trachten te bestrijden.

Bron: nrc.nl.

Laatste nieuws