NL EN
DONEER NU!

Op weg naar een programmaplan aanpak rijden onder invloed

13 december 2023

Het adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat advies gegeven over een programmaplan voor de integrale aanpak van rijden onder invloed (ROI). Dit meerjarig plan moet ROI meer risicogestuurd en continu aanpakken, samen met betrokken organisaties en departementen. Naar verwachting is het programmaplan in het eerste kwartaal van 2024 gereed.

Ondertussen is het ministerie van IenW alvast gestart met de uitvoering van maatregelen die voor iedereen van belang zijn. Zo ontbreekt op dit moment een actueel beeld van de omvang van het ROI van alcohol, maar vooral ook van de omvang van ROI van drugs en rijgevaarlijke medicijnen. Om het succes van maatregelen te meten en de omvang van de problematiek in kaart te brengen, werkt het ministerie samen met andere organisaties en departementen aan een onderzoeksagenda. Aan de hand van deze agenda worden de ontwikkelingen van ROI en de effecten van de integrale aanpak structureel gemonitord.

Samen met onze partners zijn enkele factsheets en handouts tot stand gekomen. Ook heeft het ministerie van I&W in het derde kwartaal van 2023 bureau Goudappel de opdracht gegeven onderzoek te doen naar een mogelijke herinvoering van het alcoholslot(programma). Daarvoor wordt een studie verricht naar de ervaringen in andere Europese landen met alcoholsloten en het alcoholslotprogramma. Deze studie kijkt vooral naar het gebruik binnen het bestuursrecht dan wel strafrecht, fraudegevoeligheid, maar ook naar handhaving, evaluatie en kosten. Naar verwachting wordt het rapport van deze studie in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd aan het ministerie.

Bron: tweedekamer.nl.

integrale-aanpak-rijden-onder-invloed.pdfintegrale-aanpak-rijden-onder-invloed.pdf (713 kB)

Laatste nieuws