NL EN
DONEER NU!

Internationale studie: Nederlandse deelnemers drinken problematisch veel

23 mei 2017

Internationale studie: Nederlandse deelnemers drinken problematisch veel Dat Nederlanders veel drinken was al langer bekend. Maar uit een groot internationaal onderzoek naar onder meer problematisch alcoholgebruik blijkt nu dat de Nederlandse deelnemers zelfs in de Europese top drie staan. Alleen de Ierse en Deense deelnemers scoren hoger. Daarnaast hebben de Nederlanders amper de intentie om te minderen.

Problematisch veel drinken houdt onder meer in dat drinkers relatief vaak spoedeisende hulp nodig hebben, niet meer herinneren wat er is gebeurd en last hebben van schuldgevoelens en spijt achteraf.

Vooral de mannelijke Nederlandse deelnemers drinken veel. Ruim 40% drinkt problematisch veel, tegenover 25% wereldwijd. Bij vrouwen is dat ruim 27% tegenover 20% wereldwijd.

Floor van Bakkum van Jellinek is geschrokken van de resultaten. "Een kwart van de mannen onder de 25 jaar geeft aan één keer per maand een blackout te hebben. Dat ze niet meer kunnen herinneren wat er is gebeurd. Dat is een indicatie voor hersenschade en zijn zorgelijke ontwikkelingen." Van de jonge vrouwen onder de 15 jaar had 16,2% maandelijks een blackout.
Verder bleek dat 2,8% van de mannen onder de 25 jaar het laatste jaar op de Spoedeisende Hulp geweest is i.v.m. alcoholgebruik. Bij de vrouwen onder de 15 jaar was dat 2,0%.

Zo'n 3.250 Nederlanders vulden de vragenlijst van de Global Drug Survey 2017, het grootste wereldwijde onderzoek naar drugs- en alcoholgebruik, in. Het ging om 41,3% vrouwen en 58,7% mannen. Het is geen representatieve steekproef legt Van Bakkum uit, maar de resultaten zijn wel internationaal vergelijkbaar. "In het onderzoek is een oververtegenwoordiging van jonge mensen (gemiddelde leeftijd 23,5 jaar). En van mensen die iets hebben met alcohol- en drugsgebruik, anders vul je zo'n lange vragenlijst niet zo snel in. Maar dat is in andere landen ook zo."

Uit het onderzoek blijkt ook dat weinig Nederlanders van plan zijn om minder te drinken. Slechts 30% zou het komende jaar liever minder drinken. Dat komt volgens Van Bakkum omdat alcohol zeer geaccepteerd is in Nederland. "Dat is echt het probleem. Bij mensen die drugs gebruiken, zie je dat de omgeving aan de bel trekt. Maar een alcoholgebruiker kan echt heel lang drinken voordat iemand er iets van zegt."

Volgens Van Bakkum zijn meer overheidsmaatregelen nodig. "Je kunt denken aan een verbod op marketing en sportsponsoring, een vaste prijs voor alcohol en een vermindering van locaties waar je alcohol kunt kopen."

Bronnen: nos.nl en unity.nl.

gds2017-netherlands-report.pdfgds2017-netherlands-report.pdf (13,2 MB)

Laatste nieuws