NL EN
DONEER NU!

D66-congres wil eerst onderzoek naar Wet Regulering Mengformules

13 mei 2023

Het congres van D66 heeft vandaag vrijwel unaniem ingestemd met een motie over het voorstel van Wet Regulering Mengformules (blurring) van Thierry Aartsen.

De motie verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66 het standpunt in te nemen dat meer onderzoek naar de effecten van mengformules op de volksgezondheid, openbare orde, veiligheid en uitvoerbaarheid van de handhaving nodig is, vóór de stemming over het initiatiefwetsvoorstel.

De overwegingen bij deze motie zijn dat:
• dit initiatiefwetsvoorstel bedoeld is om leegstand te verminderen, terwijl deze is gedaald;
• in het Preventieakkoord staat dat problematisch alcoholgebruik moet worden teruggedrongen;
• dit initiatiefwetsvoorstel tot gevolg kan hebben dat alcoholgebruik toeneemt onder risicogroepen: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek;
• het RIVM en het Trimbos-instituut stellen dat meer verkooppunten leidt tot meer gebruik;
• door mengformules de beschikbaarheid van alcohol significant zal toenemen, niet alleen bij een kapper of kledingzaak, maar ook in de supermarkt, bouwmarkt etc;
• onderzoek zeer duidelijk heeft uitgewezen dat het aannemelijk is dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de volksgezondheid, openbare orde en verkeersveiligheid;
• deze negatieve effecten zwaarder wegen dan de mogelijke positieve effecten voor ondernemers;
• een verbod op mengformules met alcohol destijds door wijlen minister Els Borst vanwege bovengenoemde argumenten specifiek in de Alcoholwet is opgenomen;

Bron: d66.nl.

Laatste nieuws