NL EN
DONEER NU!

Amendement ingediend om effectieve leeftijdscontrole bij alcohol- en tabaksverkoop te verplichten

25 januari 2015

Amendement ingediend om effectieve leeftijdscontrole bij alcohol- en tabaksverkoop te verplichten Renske Leijten (SP) heeft samen met Carla Dik-Faber (ChristenUnie) tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat de strafmaxima bij tabaksverkoop verhoogt, een amendement op de Tabakswet en de Drank- en Horecawet ingediend. Doel is effectieve leeftijdscontrole bij alcohol- en tabaksverkoop te verplichten.

De indieners zijn van mening dat de invoering van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem bij alle verkooppunten van tabakswaren en alcohol essentieel is om ervoor te zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen tabakswaren of alcohol meer kunnen verkrijgen.

Indien het amendement wordt aangenomen zal artikel 20, derde lid, onder a, van de Drank- en Horecawet komen te luiden:
“a. geschiedt op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen bewezen effectieve wijze;.”

amendement-leijtendik-faber.docxamendement-leijtendik-faber.docx (42,9 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl