NL EN
DONEER NU!

Accijnzen op alcoholhoudende dranken met 16,2% omhoog

19 september 2023

Accijnzen op alcoholhoudende dranken met 16,2% omhoog Eerder was al uitgelekt dat het kabinet voor de dekking van de armoedebestrijdingsmaatregelen de accijnzen op alcohol en tabak wil verhogen. Daarnaast wil het kabinet het gebruik van alcohol en tabak ook om gezondheidsredenen ontmoedigen.

Met betrekking tot alcohol is het voorstel in het Belastingplan 2024 om de accijnstarieven in de Wet op de accijns eenmalig te indexeren. Hieraan wordt invulling gegeven door de tarieven te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor voor de jaren 2023 en 2024 van respectievelijk 6,3% en 9,9%. Een en ander komt erop neer dat wordt voorgesteld de accijnzen op alle alcoholhoudende dranken te verhogen met 16,2%, met ingang van 1 januari 2024.

Dit leidt:
- voor een blikje bier (pils) van 0,33 liter met een alcoholpercentage van 5% tot een accijnsverhoging van €0,02;
- voor een (gebruikelijke) fles wijn van 0,75 liter tot een accijnsverhoging van €0,11;
- voor een fles port van 0,75 liter met een alcoholpercentage van 19% tot een accijnsverhoging van €0,18;
- voor een fles gedistilleerd van 0,7 liter met een alcoholpercentage van 48% tot een accijnsverhoging van €0,92.

Wat de heffing van bieraccijns betreft zullen er in 2024 ook andere wijzigingen van kracht worden. De belangrijkste wijziging is dat het alcoholgehalte de grondslag voor de heffing wordt en dus niet meer het aantal graden Plato. De 4 bestaande accijnscategorieën komen te vervallen. Daartoe is al in 2021 besloten. Die wijziging betekent voor zware bieren (met meer dan circa 8% alcohol) een hogere accijns. Verder is vorig jaar besloten tot een verhoging van de verbruiksbelasting op zoete sappen en dranken en in het verlengde daarvan tot een minimumtarief voor laaggradige bieren met een alcoholgehalte tot circa 3%. Dit om ervoor te zorgen dat alcoholhoudend bier altijd zwaarder belast wordt dan alcoholvrije sappen en dranken.

Bron: rijksoverheid.nl.

In een eerdere versie van dit bericht stond abusievelijk dat het voorstel was de accijnzen op alcoholhoudende dranken per 1 april 2024 te verhogen.

tarieven27.pdftarieven27.pdf (52,3 kB)

Laatste nieuws