NL EN
DONEER NU!

Nieuwe reacties op stoppen Ageviewers-systeem

26 september 2015

De levensmiddelenbranche ontkent dat er een kartel tegen het Ageviewers-systeem bestaat. De ketens zeggen zelfstandig te hebben besloten om Ageviewers niet te gebruiken. De meeste concerns zouden het gebruik van een camera bij de leeftijdscontrole klantonvriendelijk vinden. Dat zou uit een proef zijn gebleken. Maar uit onderzoek van het radioprogramma Argos zou juist blijken dat C1000 (nu Jumbo) al een jaar voor de proef met Ageviewers had besloten het systeem niet te willen invoeren.

Oud-adviseur van staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Kaj Hollemans, zegt in de uitzending van het radioprogramma dat ambtenaren op het ministerie te gevoelig zijn voor de lobby van supermarkten. De voormalige adviseur zegt dat de branche onjuistheden over het systeem verspreidt en dat de beleidsmedewerkers van het ministerie dat klakkeloos aannemen. Door geen structurele maatregelen te nemen tegen de verkoop van alcohol aan jongeren, zou de staatssecretaris de belangen van de alcohol- en tabaksbranche voorrang geven boven de gezondheid van jongeren, vindt de oud-adviseur.

Joël Voordewind, Kamerlid namens de ChristenUnie, laat weten dat hij zijn eerder geuite voornemen om met een initiatiefwet te komen die sluitende leeftijdscontrole verplicht stelt, niet laat varen, ook al is het enige in Nederland beschikbare effectieve leeftijdscontrolesysteem binnenkort niet meer beschikbaar. Hij wil - desondanks - nog steeds dat de Drank- en Horecawet op dit punt wordt aangescherpt. Misschien komen er dan wel andere ondernemers die innovatieve systemen gaan ontwikkelen.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft - desgevraagd - ook op de nieuwste ontwikkelingen rond Ageviewers gereageerd. Hij geeft aan dat het aan de verkopers is om te bepalen welk systeem zij gebruiken om de wet na te leven. Van Rijn vindt het in ieder geval niet aan de overheid om één systeem aan te wijzen. De hele reactie van Van Rijn is hier te lezen.

Bron onder meer: nu.nl.

Laatste nieuws