NL EN
DONEER NU!

Financiering MACH15-studie wordt definitief gestopt

18 juni 2018

Dr. Francis Collins, directeur van de National Institutes of Health (NIH), heeft vorige week definitief de stekker getrokken uit de grote, door de alcoholindustrie medegefinancierde MACH15-studie naar de effecten van alcohol op de gezondheid.

Dit nadat in een intern onderzoek van 165 pagina's, opgesteld in opdracht van Collins, geconcludeerd werd dat Kenneth J. Mukamal, de hoofdonderzoeker van de MACH15-studie, tijdens het ontwikkelen van de onderzoeksmethode vaak en nauw contact heeft gehad met enkele topmensen van brouwerijen en gedistilleerdbedrijven. Vorig jaar heeft Dr. Mukamal herhaaldelijk ontkend contact met de alcoholindustrie gehad te hebben.

Het interne NIH-onderzoek geeft tal van voorbeelden over de gezellige relatie tussen de wetenschappers en de alcoholfinanciers. Dr. Mukamal deed zijn uiterste best alle zorgen van de financiers weg te nemen, reageerde op hun vragen en suggesties en verzekerde de buy-in van de industrie. De wetenschappers die het onderzoek ontwierpen maakten duidelijk dat het onderzoek was gericht op het vinden van voordelen van matig alcoholgebruik en dat het “niet werd gebruikt om negatieve gezondheidseffecten [zoals borstkanker] op te sporen".

Misschien waren de vroegste tekenen van vooringenomenheid van de MACH15-onderzoekers te zien in hun e-mails. Zo stelde één van hen voor de studie 'Cheers' te noemen, een afkorting van 'Cardiovascular Health Effects of Ethanol Research Study.' Hij voegde daar nog aan toe: "En het wordt een nieuw drinkspel. Telkens als je Cheers hoort, moet je ervan uitgaan dat het een toost is en pak je een drankje." Uiteindelijk werd de naam van de studie MACH15, een afkorting van 'Moderate Alcohol and Cardiovascular Health'.

Bron: nytimes.com.

Laatste nieuws