NL EN
DONEER NU!

Ouders vinden dat school ook een rol heeft bij voorlichting

17 juli 2019

Onlangs gaf meer dan de helft van een groep geënquêteerde ouders van het Landelijke Ouderpanel aan het onderwerp 'alcohol, roken, drugs en gamen' belangrijk of heel belangrijk te vinden. Daarbij dacht bijna 50% actief over het onderwerp na. Slechts 1% gaf aan niet met alcoholgebruik, roken, drugsgebruik en/of gamen bezig te zijn.

De meeste ouders vinden dat ouders en school beiden een verantwoordelijkheid hebben om kinderen voor te lichten over middelengebruik en gamen (82,1%), maar het zwaartepunt ligt volgens de meeste ouders (62,6%) bij de ouders. De rol van de school bestaat volgens de ouders vooral uit het geven van voorlichting, het hanteren van duidelijke schoolregels en het signaleren van problemen.

De naleving van de schoolregels kan volgens de ouders beter. Het is voor een groot deel van de ouders niet duidelijk welke straffen kinderen krijgen (32,8%), worden leerlingen niet altijd gestraft (40,6%) en geven leraren niet altijd het goede voorbeeld (34,4%). Alcohol en tabak zijn bovendien makkelijk verkrijgbaar in de omgeving van de school en volgens ongeveer een kwart van de ouders geldt dit ook voor drugs.

Meer dan de helft van de ouders weet waar ze op school terecht kunnen bij vragen of problemen.

Bron: oudersonderwijs.nl.

Ouders vinden dat school ook een rol heeft bij voorlichting

Laatste nieuws