NL EN
DONEER NU!

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest op het werk mogelijk maken

13 mei 2022

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest op het werk mogelijk maken Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer is weer opgestart. Dat meldt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief. Het traject was tijdelijk stopgezet vanwege de coronacrisis.

De eerste aanzet voor een nieuwe wettelijke regeling dateert uit begin 2020. Door een wijziging van de Arbowet moet het voor werkgevers die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), mogelijk worden om in vooraf vastgelegde specifieke risicosituaties voor specifieke functies en functiegroepen te testen op alcohol- of drugsgebruik.

In Nederland zijn er 400 werkgevers, voornamelijk actief in de chemische industrie, die onder de BRZO vallen. De maatregel beperkt zich tot deze groep, omdat hier het risico op een zwaar ongeval bij het verlies van controle over de processen groot is. Om te mogen testen, moet een werkgever een goed alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid) hebben (tool). Ook zal er een rol zijn weggelegd voor de ondernemingsraad.

Bronnen: rendement.nl en rijksoverheid.nl.

stand-van-zaken.docxstand-van-zaken.docx (75,9 kB)

Laatste nieuws