NL EN
DONEER NU!

Nieuwe NIX18-campagne vooral bekend door de tv-filmpjes

18 oktober 2022

Nieuwe NIX18-campagne vooral bekend door de tv-filmpjes De NIX18-campagne van 2022 heeft een nieuwe benadering. Doel is de leeftijd waarop jongeren hun eerste alcoholhoudende drank consumeren te verhogen. De eerste campagnegolf die gestart is in juni 2022 is recent onder ouders geëvalueerd.

Veilig thuiskomen is één van de redenen die in de campagne wordt genoemd waarom het goed is om geen alcohol te geven aan kinderen onder de 18 jaar. De reden ‘veilig thuiskomen’ zoals deze letterlijk in de campagne wordt gecommuniceerd wordt na de campagne daarentegen door de ondervraagde ouders niet vaker genoemd dan voorafgaand aan de campagne.

De overige redenen die in de campagne centraal staan, namelijk de hersenontwikkeling, beter focussen in de klas door geen alcohol te drinken en verslaving, worden door ongeveer de helft of iets meer dan de helft van de ouders genoemd, maar vooralsnog ook niet vaker dan vóór de campagne.

De campagne heeft op lange termijn ook als doel om ervoor te zorgen dat meer ouders het belangrijk vinden om geen alcohol te geven aan hun kind(eren) onder de 18 jaar (sociale norm) en dit ook daadwerkelijk te doen. Driekwart van de ouders onderstreept het belang van geen alcohol geven aan kinderen onder de 18 en zes op de tien ouders zijn niet van plan om hun kind onder de 18 alcohol te geven. Rond deze doelstellingen zijn ook vooralsnog geen ontwikkelingen te zien na de eerste campagnegolf van 2022.

Hoewel het geen doel van de campagne is, zien we ten slotte wel dat meer ouders denken dat ze hun kinderen kunnen beschermen tegen alcohol door hen uit te leggen wat de gevolgen kunnen zijn en door hen tips te geven hoe ze met groepsdruk om moeten gaan. Ongeveer zes op de tien ouders geloven dat zij veel of heel veel invloed hebben op het drinkgedrag van hun kind onder de 18.

De huidige NIX18-campagne is volgens de onderzoekers in staat om op te vallen en herinnerd te worden door ouders. Het lijkt erop dat de herkenning en herinnering voornamelijk door de televisiefilmpjes wordt gedreven. Na de inzet van tv werd de campagne in zijn geheel het beste herkend, daarna nam de herkenning iets af. De huidige campagne is ook in staat om de merkbekendheid te vergroten. Na de inzet van tv en na de overige media-inzet van de recente campagnegolf zijn acht op de tien ouders bekend met NIX18, dit was voor de campagne iets meer dan zes op de tien.

campagne-effectonderzoek-nix18.pdfcampagne-effectonderzoek-nix18.pdf (3,18 MB)

Laatste nieuws