NL EN
DONEER NU!

Slob stuurt Tweede Kamer herziening Mediawet in verband met herziene AVMSD

8 januari 2020

Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft een wetsvoorstel aanhangig gemaakt ter implementatie van de herziene EU-richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMSD). De Europese Richtlijn 2018/1808 is op 14 november 2018 aangenomen, als opvolger van de richtlijn uit 2010.

De Mediawet 2008 wordt geactualiseerd en uitgebreid, onder andere omdat mediadiensten op aanvraag niet meer zijn weg te denken naast lineaire diensten (omroepdiensten). Het verschil tussen die twee ‘soorten’ diensten wordt nu kleiner gemaakt. Zo gaan voor audiovisuele mediadiensten op aanvraag de inhoudelijke alcoholreclameregels van artikel 22 gelden.

Een belangrijke wijziging in de herzieningsrichtlijn is de uitbreiding van de reikwijdte naar videoplatformdiensten. Dat betekent dat videoplatformdiensten, zoals YouTube en delen van Facebook, aan meer regels gebonden worden. Zo wordt bijvoorbeeld sluikreclame online verboden.

De herziene regels bieden omroepen meer flexibiliteit wat betreft de momenten waarop reclame mag worden uitgezonden. Het huidige reclamemaximum per uur van 20% vervalt. Voortaan is het reclamemaximum 20% van de zendtijd tussen 6:00 uur en 18:00 en 20% van de zendtijd tussen 18:00 uur en 0:00 uur.

Het Country of Origin-principe blijft gehandhaafd. Dit houdt in dat zenders moeten voldoen aan de regels van het land van waaruit zij uitzenden en niet het land waarin zij bekeken worden. In Nederland is dat vooral voor RTL belangrijk.

Lidstaten zijn o.g.v. de richtlijn verplicht ervoor te zorgen dat audiovisuele mediadiensten, maar ook videoplatformdiensten, minderjarigen geen lichamelijke, geestelijke of morele schade berokkenen. Audiovisuele mediadiensten mogen schadelijk media-aanbod uitsluitend zo beschikbaar stellen dat 16-minners die gewoonlijk niet te horen of te zien krijgen. Voor videoplatformdiensten geldt een verplichting tot co- en zelfregulering op de belangrijkste thema’s uit de herzieningsrichtlijn, waaronder de bescherming van 16-minners tegen schadelijke inhoud. Dit gaat vorm krijgen door de Kijkwijzer-icoontjes verplicht te stellen op commerciële YouTube-kanalen en voor vloggers.

Artikel 11 van de herziene richtlijn bepaalt dat productplaatsing in principe is toegestaan. Deze wijziging betreft een omkering van het bestaande uitgangspunt dat productplaatsing in beginsel niet is toegestaan. Waar nu nog geldt dat productplaatsing niet is toegestaan, met uitzondering van een aantal type programma’s, bepaalt de herziene richtlijn dat productplaatsing wel is toegestaan, met uitzondering van nieuws- en actualiteitenprogramma’s, programma’s over consumentenzaken, religieuze programma’s en programma’s gericht op kinderen onder de twaalf jaar. In Nederland zal voor de publieke omroep een algeheel verbod blijven gelden op productplaatsing. De publieke omroep heeft een non-commerciële taak en elke schijn van vermenging van inhoud en commercie dient voorkomen te worden.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 30 december ontvangen. De verdere planning is nu nog niet bekend. Het ministerie noemt de 21 maanden voor implementatie nu al een krappe deadline en heeft alleen de verplichte onderdelen van de richtlijn opgepakt.

Bron: telecompaper.com.

Laatste nieuws