NL EN
DONEER NU!

Ook WEMOS verzet zich tegen deal tussen The Global Fund en Heineken

12 februari 2018

Ook WEMOS verzet zich tegen deal tussen The Global Fund en Heineken Sinds begin deze maand is er verzet tegen de deal tussen The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (The Global Fund) en Heineken. De Nederlandse bierbrouwer heeft toegezegd zijn expertise op het gebied van logistiek en communicatie aan te zullen wenden om The Global Fund te helpen.

Oorspronkelijk kwam de kritiek vooral van enkele alcoholorganisaties en van de NCD Alliance, een samenwerkingsverband van meer dan 2.000 maatschappelijke organisaties uit meer dan 170 landen die strijden tegen niet-overdraagbare ziekten (ook wel leefstijlziekten genoemd). Later volgde ook Noorwegen, een van de grote donoren van The Global Fund.

Hun bezwaar was, en is, dat alcoholgebruik een risicofactor is voor hiv, aids en tuberculose. Maar zij wijzen vooral op de evidente belangenverstrengeling: Heineken zal profiteren van de positieve uitstraling van dit partnerschap, en van het feit dat de aandacht wordt afgeleid van de problemen van alcoholmisbruik en van hun lobby-inspanningen tegen effectief alcoholbeleid.

Vandaag sluit ook WEMOS zich aan bij het standpunt van deze organisaties. Wemos is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich richt op de verbetering van gezondheid wereldwijd.

WEMOS: "Partnerschappen met private partijen kennen behalve voordelen ook zorgelijke valkuilen. Een risico is bijvoorbeeld dat de private partijen in kwestie door de samenwerking hun naamsbekendheid en imago zien verbeteren, wat zich vertaalt in een toename van hun verkoopcijfers. Daarom moet van tevoren een inschatting gemaakt worden of dit wel of niet wenselijk is, en of dit niet meer kapot maakt dan je lief is. Voor een product als bier gaat het sein dan al snel op rood: dat moet je niet willen. Een ander reëel risico is dat deze partnerschappen werken aan het optuigen van parallelle systemen, die de rol en verantwoordelijkheid van lokale overheden ondermijnen. Vaak gaat dit gepaard met extra budget of personeel dat worden aangewend voor de nieuwe systemen, maar dat onttrokken wordt aan de lokale systemen. Dit ondergraaft de effectiviteit van de lokale overheid en vermindert het vertrouwen van de bevolking in hun overheid. Ook dat moet je niet willen."

WEMOS vraagt zich af wat Nederland nu gaat doen. Nederland is een belangrijke donor en bovendien heeft Nederland zitting in het bestuur van The Global Fund. Gaat onze overheid daar eenzelfde signaal afgeven als Noorwegen?

Bron: wemos.nl.

Laatste nieuws