NL EN
DONEER NU!

Rotterdam koos in 1999 bij huldiging voor toegeeflijke strategie, wat fout bleek

7 mei 2017

Rotterdam koos in 1999 bij huldiging voor toegeeflijke strategie, wat fout bleek Rotterdam bereidt zich voor op het kampioensfeest van Feyenoord, dat waarschijnlijk vanmiddag na 16.15 uur zal losbarsten als Feyenoord heeft gewonnen bij stadgenoot Excelsior. Na afloop wordt de ploeg gehuldigd in de Kuip. Als er geen rellen uitbreken, wordt het team morgen ook gehuldigd op de Coolsingel.

Bij de voorbereiding hebben de autoriteiten goed gekeken naar de vorige keer dat Feyenoord kampioen werd, 18 jaar geleden, toen de huldiging op de Coolsingel volledig uit de hand liep: 150 jongeren vielen agenten aan, er werden waarschuwingsschoten gelost, er werden winkelruiten ingegooid en geplunderd. Pas in de nacht kon de ME de orde herstellen. Na afloop werd de schade geschat op ruim 10 miljoen gulden. Vier mensen belandden in het ziekenhuis.

Het ging toen mis omdat de politie had gekozen voor 'een toegeeflijke strategie': geen machtsvertoon, maar een 'fijnmazig' optreden, waarbij enkele honderden agenten met platte petten zich in groepjes van vier of vijf onder de menigte mengden. Zij vierden het feest mee, en stelden zich losjes op bij openbare dronkenschap en kleine incidenten. Ook was er te weinig cameratoezicht geweest.

De meeste daders waren "gelegenheidshooligans": relbeluste jongeren met slechts een losse band met Feyenoord, die waren aangetrokken door het geweld. Ze gingen zich te buiten aan geweldsuitbarstingen onder invloed van excessief drank- en drugsgebruik, waardoor ze in een toestand van "de-individualisatie" waren gekomen. Velen waren volledig buiten zichzelf geweest, wisten niet meer wat ze deden en waren ongevoelig voor pijn of angst. Het hooliganisme had zich vermengd met de jongerenproblematiek, zo zei onderzoeker Uri Rosenthal.

Achttien jaar later is er daarom voor gekozen de huldiging op de Coolsingel pas een dag later te houden. Deze traditionele huldiging gaat bovendien alleen door als er vandaag geen rellen uitbreken.

Bron: nos.nl.

Laatste nieuws