NL EN
DONEER NU!

Vertegenwoordigers EU-lidstaten komen met een Scoping Paper

25 februari 2015

Vandaag verscheen een Scoping Paper waarin vertegenwoordigers van de EU lidstaten verenigd in het Committee of National Alcohol Policy and Action (CNAPA), de Europese Commissie oproepen met een nieuwe EU alcoholstrategie te komen.

Er wordt al bijna 3 jaar op Europees niveau gesproken over een vervolg op de "EU Alcohol Strategy 2006-2012". Eerst werd met de discussie over de wenselijkheid daarvan gewacht op de Europese verkiezingen in 2014. Nu er een nieuwe Commissie zit vonden de leden van de CNAPA de tijd rijp om de Europese Commissie op te roepen een nieuwe alcoholstrategie te formuleren. De CNAPA heeft daartoe een zogenaamde "Scoping Paper" opgesteld. In het CNAPA-document benadrukken de lidstaten de noodzaak om grensoverschrijdende kwesties op EU-niveau aan te pakken en om in aanvulling daarop de lidstaten te ondersteunen bij het voorkómen en terugdringen van alcoholgerelateerde schade.

De grensoverschrijdende kwesties die regulering op EU-niveau behoeven zijn bijvoorbeeld:
• Beleidsinstrumenten waarmee de prijs van alcoholhoudende dranken kan worden gereguleerd (inclusief alcoholaccijns);
• Alcoholmarketing en -reclame (met inbegrip van grensoverschrijdende en online reclame), met name wat betreft de blootstelling van de jeugd;
• Etikettering.

De tweede EU strategienota zal – als die er komt – naar verwachting de periode 2016-2025 betreffen.

scoping-paper-cnapa_2.pdfscoping-paper-cnapa_2.pdf (393 kB)

Laatste nieuws