NL EN
DONEER NU!

Van Rijn wil motie Voordewind anders uitvoeren

2 juni 2017

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer vandaag laten weten dat hij de motie Voordewind over financiële ondersteuning voor preventie van alcoholgebruik (Kamerstuk 27565, nr. 153) op een andere wijze uit wil voeren dan de letterlijke tekst van de motie.

De staatssecretaris zal conform de motie ondersteuning bieden aan IkPas. Hij is reeds in gesprek met de organisatoren van dit project om te kijken naar een geschikte vorm van ondersteuning. Tezijnertijd zal Van Rijn de Tweede Kamer daarover nader informeren.

Van Rijn wil echter geen gehoor geven aan het verzoek van de motie om subsidie te verlenen aan het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP voor een herhaling van het monitorproject van de alcoholmarketing. Van Rijn denkt aan een iets uitgebreider onderzoek dat hij volgens de bij de Rijksoverheid gangbare procedures als opdracht wil uitzetten. Hierbij wil hij in elk geval ook betrekken onderzoek naar de plaatsen waar jongeren (en eventueel volwassenen) in aanraking komen met uitingen van alcoholreclame. STAP zal een van de partijen zijn die om een offerte wordt gevraagd.

Wim van Dalen, directeur van STAP, is verbaasd over de brief van Van Rijn. "Van Rijn lijkt niet goed op de hoogte van het type onderzoek dat STAP eerder in het kader van het monitoringproject heeft uitgevoerd. Onderdeel van het monitoren was juist nagaan waar jongeren in aanraking komen met alcoholreclame en marketing. Zo hebben we onderzoek gedaan in bioscopen, drankketen, op zomerfestivals en in supermarkten."

Van Dalen vindt op dit moment het belangrijkste dat onderzocht wordt waar, wanneer en hoeveel alcoholreclame er op diverse plaatsen is, inclusief radio, tv, billboards en sociale media. Van Dalen: "Het monitoringproject zal dus in mijn ogen vooral moeten gaan over de exposure (volume/bereik) en niet primair over de inhoud van de alcoholreclameboodschappen."

Bron eerste 3 alinea's: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws