NL EN
DONEER NU!

Literatuurstudie verschenen naar effect binge drinken op hersenen

4 april 2014

Literatuurstudie verschenen naar effect binge drinken op hersenen In opdracht van de Hersenstichting heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP onderzocht wat het effect van binge drinken is op de neurocognitieve ontwikkeling van jongeren.

Stafmedewerker J. Witteman van STAP heeft daartoe een literatuuronderzoek uitgevoerd naar studies hierover bij mensen. Dat laat duidelijke onmiddellijke negatieve effecten zien van één enkele binge drink sessie op de hersenen van jongeren.
Voorts zijn er aanwijzingen dat regelmatig binge drinken over een langere periode de witte stof ontwikkeling verstoort. Neuro-imaging onderzoek naar het effect van chronisch binge drinken op de hersenfunctie suggereert initiële subtiele verstoring van netwerken in de hersenen die onder andere werkgeheugen en responscontrole ondersteunen en een vertraging van de respons van het zenuwstelsel, zonder dat deze effecten ook zichtbaar zijn op cognitieve tests. Groter opgezette studies naar effecten van chronisch binge drinken laten echter ook verstoring op cognitieve tests zien en dan met name van het werkgeheugen, de aandacht en het (verbaal) geheugen.

witteman-de-invloed-van-binge-drinken-op-de-hersenen-van-jongeren_1.pdfwitteman-de-invloed-van-binge-drinken-op-de-hersenen-van-jongeren_1.pdf (428 kB)

Laatste nieuws