NL EN
DONEER NU!

Rechter: boeterapport moet gedetailleerd zijn

19 februari 2016

Rechter: boeterapport moet gedetailleerd zijn Recent heeft de rechtbank Overijssel een bestuurlijke boete vanwege verkoop van alcohol aan minderjarigen teruggedraaid. Naar het oordeel van de rechter waren er onvoldoende concrete aanknopingspunten om aan te nemen dat de betreffende exploitant de overtreding daadwerkelijk begaan heeft.

Het betrof – aldus het boeterapport - drankverstrekking aan jongeren vanuit een mobiele tapwagen tijdens het Straten Festival in Zwolle. De exploitant beweert echter geen gebruik te hebben gemaakt van een mobiele tapwagen, maar van een buitenbar. Het boete-rapport maakt – aldus de rechter - niet duidelijk waar de overtreding precies is begaan (beeldmateriaal ontbreekt), vermeldt geen tapnummer van de mobiele tapwagen, noch de naam van de barmedewerker.
De exploitant kon met documenten onderbouwen dat zij tijdens het Straten Festival in 2014, anders dan 2013 en 2015, geen mobiele tapwagen heeft gehuurd, dan wel heeft gebruikt.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl.

Laatste nieuws