NL EN
DONEER NU!

SlijtersUnie wint zaak Vomar over inpandige slijterij

19 april 2018

SlijtersUnie wint zaak Vomar over inpandige slijterij Sinds de rechter in 2015 bepaalde dat er in elke slijterij – ook de inpandige slijterijen bij supermarkten- constant een leidinggevende moet zijn, zoekt de supermarktbranche naar wegen om geen vaste leidinggevende voor het slijterijgedeelte in dienst te hoeven nemen.

Bij een vestiging van Vomar in Amsterdam heeft het slijterijgedeelte een eigen ingang met daarboven aangegeven "Slijterij". Na de ingang is er een ruimte met een balie. In de ruimte naast en achter deze balie staan de dranken uitgestald. Deze ruimte is niet toegankelijk voor klanten, het is slechts een “kijkshop”. Op het moment dat de klant door de ingang de ruimte betreedt, gaat in de supermarkt een signaal af. Via de servicebalie komt dan een leidinggevende achter de balie die vervolgens de klant bedient. Op het moment dat er niemand achter de balie staat, staat er een bordje "gesloten" op deze balie. De SlijtersUnie diende een handhavingsverzoek in.

De rechter vond de situatie bij de Vomar in Amsterdam in strijd met de Drank- en Horecawet omdat er daar sprake is van een "slijterij geopend houden voor het publiek", terwijl daar geen leidinggevende aanwezig is die op de Drank- en Horecawetvergunning staat vermeld. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Vomar gingen tegen deze uitspraak in beroep. Zij stelden dat er pas sprake in van een slijterij die geopend is als je er ook iets kunt kopen.

De rechter in hoger beroep is het niet met het CBL en Vomar eens. Het al dan niet geopend zijn van het slijtersbedrijf is naar de mening van de rechter niet afhankelijk van het sluiten van een koopovereenkomst of het verstrekken van drank. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Vomar artikel 24, eerste lid, aanhef en onder a, van de Drank- en Horecawet heeft overtreden.

Het enkel plaatsen van een bordje "gesloten" op de balie, maakt niet dat in deze slijtlokaliteit, op de momenten dat het bordje geplaatst is, geen slijtersbedrijf uitgeoefend wordt. Evenmin maakt het feit dat de klant de flessen drank niet zelf kan pakken, dat er geen slijtersbedrijf wordt uitgeoefend. De ruimte is immers bestemd voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse.

Uit de vrije toegankelijkheid van de slijterij en het systeem waarbij een bel afgaat op het moment dat een klant binnentreedt zodat de balie bemand kan worden, danwel dat een medewerker de klant te woord staat en een leidinggevende roept voor de verkoop, blijkt dat de slijtlokaliteit voor het publiek geopend is. Het bordje "gesloten" op de balie doet daar niet aan af.

Daarbij blijkt dat de balie ten tijde van enkele controles bemand werd door een medewerker die geen leidinggevende is. Ter zitting heeft Vomar bevestigd dat dit mogelijk is, maar dat de medewerker geen drank verkoopt.

Bron: raadvanstate.nl.

Laatste nieuws