NL EN
DONEER NU!

Damoclessluiting niet altijd motief om DHW-vergunning te weigeren

28 mei 2021

Damoclessluiting niet altijd motief om DHW-vergunning te weigeren De sluiting van Club Rodenburg in Beesd op grond van de Wet Damocles is geen motief om de leidinggevende een Drank- en Horecawetvergunning te weigeren omdat die sluiting haar niet kan worden aangerekend. Dat oordeelde de voorzieningenrechter.

Het gaat in deze rechtszaak om de vraag of het verzoek om een Drank- en Horecawetvergunning door de gemeente West-Betuwe geweigerd moest worden omdat de vergunningaanvrager leiding gaf in de horecagelegenheid toen die werd gesloten in verband met drugshandel. Was die sluiting haar verwijtbaar?

De burgemeester vindt dat de sluiting destijds haar verweten kan worden omdat de club onvoldoende maatregelen had getroffen om drugshandel te voorkomen.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had de leidinggevende juist onbetwist meerdere en behoorlijk vergaande structurele maatregelen getroffen om drugsgebruik door bezoekers tegen te gaan. Volgens de rechter houdt de leidinggevende er streng toezicht op dat er geen drugs worden gebruikt en draagt zij dit ook duidelijk uit naar haar bezoekers.

De burgemeester van West-Betuwe heeft - volgens de rechter - bij zijn weigering een Drank- en Horecawetvergunning aan haar te verlenen niet concreet aangeven in welk opzicht de leidinggevende tekort is geschoten of welke maatregelen zij nog meer had moeten treffen om te voorkomen dat bezoekers met drugs de club binnenkwamen. Het kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zo zijn dat haar per definitie een verwijt kan worden gemaakt omdat er ooit drugs zijn aangetroffen. In het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 wordt ook uitdrukkelijk aangegeven dat een eerdere sluiting vanwege drugs een weigeringsgrond is voor een nieuwe vergunning, tenzij aannemelijk is dat haar ter zake geen verwijt treft.

Bronnen: rechtspraak.nl en gelderlander.nl.

Laatste nieuws