NL EN
DONEER NU!

Gemeente Utrecht start geen blurringpilot

30 augustus 2022

Gemeente Utrecht start geen blurringpilot In Utrecht is recent opgetreden tegen een kledingwinkel die wijn verkoopt. Naar aanleiding hiervan heeft het Utrechtse D66-raadslid Ralph Peters het college gevraagd of het mogelijk is om in Utrecht een blurringpilot te starten. B&W heeft nu op de schriftelijke vragen van D66 Utrecht gereageerd.

Daarin meldt het college dat er in het verleden op initiatief van de VNG door verschillende gemeenten blurringpilots met alcoholhoudende drank uitgevoerd zijn. Die waren echter volgens de rechtbank in strijd met de wet. Het verkopen of schenken van alcohol in winkels is immers verboden op basis van landelijke wetgeving en daar kan een gemeente niet van afwijken.

In Utrecht zijn de regels binnen de kaders van de Alcoholwet met het vaststellen van het Ontwikkelingskader Horeca reeds versoepeld. Zo mogen horecabedrijven nu ook producten verkopen en is de toegestane horecaruimte bij winkels verruimd. Er moet wel sprake blijven van ondergeschikte activiteiten bij de hoofdfunctie. Dat betekent maximaal 40% detailhandel bij horeca en maximaal 40% horeca bij detailhandel. In beide gevallen mag het niet gaan om alcoholhoudende dranken.

B&W geeft ook aan dat het op dit moment nog niet bekend is of en hoe de landelijke regelgeving m.b.t. blurring met alcohol zal wijzigen, anders dan dat het in het Coalitieakkoord 2021-2025 van Rutte IV benoemd staat. Het zal – aldus het college van Utrecht - een ingewikkelde opgave zijn om economische belangen, het volksgezondheidaspect en de handhavingsstrategie samen te brengen in nieuwe regels.

beantwoording-sv-2022-nr-138-over-een-aantrekkelijke-stad-door-het-mengen-van-functies.docx.pdfbeantwoording-sv-2022-nr-138-over-een-aantrekkelijke-stad-door-het-mengen-van-functies.docx.pdf (183 kB)

Laatste nieuws