NL EN
DONEER NU!

STAP: Europese subsidie wijnsector moet stoppen

4 mei 2017

De Europese Commissie heeft begin dit jaar het startsein gegeven voor een publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In dat kader heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP recent gepleit voor stopzetting van de enorme subsidies die de wijnsector krijgt. Het gaat om een bedrag van thans ruim € 200 miljoen euro per jaar, dat vooral wordt gebruikt om wijn te promoten.

In de visie van STAP (en andere Europese gezondheidsorganisaties) moet het GL niet alleen boeren steunen, maar ook gericht zijn op de gezondheid en het welzijn van de Europese burger. Het gebruik van producten die schadelijk zijn voor de gezondheid moet sowieso niet gestimuleerd worden met geld van de Europese belastingbetaler. Het ligt meer in de reden om groenten, fruit en olijfolie (extra) te promoten. Dat zijn gezonde levensmiddelen.

STAP wijst de Commissie op de World Health Organization die oproept om te komen tot alcoholreclameverboden en –beperkingen om alcoholgerelateerde schade te beperken. Bovendien staat het promoten van wijn, zoals nu geschiedt in het kader van het GLB, haaks op de duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben gesteld in het kader van de Agenda 2030. Die agenda, ook wel The Final Wakeup Call genoemd, is op 25 september 2015 goedgekeurd door een bijzondere VN-top in New York. Doel 3.5. heeft betrekking op alcoholpreventie.

Laatste nieuws