NL EN
DONEER NU!

Voordewind en Leijten stellen Kamervragen over ID-scanners

11 december 2014

Voordewind en Leijten stellen Kamervragen over ID-scanners Joël Voordewind van de ChristenUnie en Renske Leijten van de SP hebben Kamervragen gesteld over ID-scanners.

Zij vragen staatssecretaris Martin van Rijn of hij wist dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel al enkele jaren aanstuurt op de inzet van – volgens de vragenstellers ineffectief gebleken - ID-scanners en of hij wist dat het Bureau Nuchter, dat betrokken was bij de ontwikkeling, de marketing en de verkoop van ID-scanners, recent van het CBL opdracht kreeg om een landelijk mystery-shoponderzoek uit te voeren.

Voordewind en Leijten vragen de staatssecretaris ook of hij door de supermarktbranche geïnformeerd is over het feit dat er – met steun van de Staatsloterij - al massaal ID-scanners zijn aangeschaft nog voordat het onderzoek van het Trimbos-instituut over leeftijdscontrolesystemen was afgerond.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl