NL EN
DONEER NU!

Ondersteuning voor kinderen met verslaafde ouders

9 augustus 2019

Er zijn 577.000 kinderen in Nederland met een ouder of ouders met psychische problemen of een verslaving. 24.000 van deze kinderen hebben een verslaafde ouder en nog eens 113.000 kinderen een ouder die middelen misbruikt.

Deze kinderen lopen tot ver in hun volwassen leven een hoger risico dan andere kinderen om zelf psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. Daarnaast speelt mogelijk een negatieve invloed op schoolprestaties en een grotere kans op een scheiding van de ouders.

Dit valt te lezen in een nieuwe factsheet van het Landelijk Platform KOPP/KVO, dat de nieuwste cijfers en inzichten bevat, maar ook beschermende en risicofactoren op een rij zet en handvatten en aanbevelingen geeft voor preventie.

Volgens het Landelijk Platform KOPP/KVO ervaren kinderen en ouders zelf stigmatisering en gevoelens van schuld en schaamte. Tegelijkertijd zijn kinderen (en de gezonde ouder) erg loyaal naar de ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Dit maakt het moeilijk om de problematiek bespreekbaar te maken, terwijl kinderen en ouders wel angst en verdriet voelen over de situaties waar ze zich in bevinden. Daarnaast geven kinderen aan dat zij sneller dan andere kinderen zelfstandig moeten worden. Zij nemen vaak taken van hun ouders over, of bieden hun ouders emotionele steun.

Als risicofactoren noemt het Landelijk Platform onder andere de leeftijd van het kind, de duur en ernst van de stoornis, erfelijke factoren, opvoedproblemen en problemen in de interactie tussen ouder en kind. Wanneer kinderen een goede interactie hebben met hun ouders, kan dit juist beschermend werken. De relatie met de gezonde ouder is hierin ook van belang: deze kan steun bieden aan het kind. Het risico voor het kind vermindert bovendien wanneer het meer kennis heeft van de problematiek van de ouder en weet dat het niet aan hem of haar ligt. Tot slot kan sociale steun buiten het gezin een belangrijke rol spelen.

Bron: ouderscentraal.nl.

kopp-kvo-een-wetenschappelijke-onderbouwing--van-de-cijfers_2.pdfkopp-kvo-een-wetenschappelijke-onderbouwing--van-de-cijfers_2.pdf (6,56 MB)

Laatste nieuws