NL EN
DONEER NU!

Opleiding Sociale Hygiëne wordt mogelijk aangepast

30 november 2017

Opleiding Sociale Hygiëne wordt mogelijk aangepast Naar aanleiding van de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW) en de motie van het lid Volp (Kamerstuk 27565, nr. 156) heeft staatssecretaris Paul Blokhuis laten bekijken in hoeverre de opleidingseisen die gesteld worden aan leidinggevenden in horeca- en slijtersbedrijven effectief zijn en hoe deze optimaal kunnen bijdragen aan verantwoorde verstrekking van alcohol (ook wel 'sociale hygiëne' genoemd).

In het onderzoek (bijlage) wordt geconcludeerd dat de huidige opleidingseisen als effectief worden beoordeeld. Leidinggevenden in de horeca, paracommercie en bij slijterijen zijn over het algemeen positief over de kwaliteit, bruikbaarheid en toepasbaarheid van de gestelde eisen voor sociale hygiëne. De aanbeveling is dan ook de opleidingseisen te behouden.

Wel worden er een aantal verbeterpunten genoemd. Zo zouden verschillende eisen kunnen worden opgesteld voor horeca, slijterijen en paracommercie zodat deze beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook zou meer informatie over de gevolgen van alcoholgebruik aan de eisen kunnen worden toegevoegd om meer intrinsieke motivatie bij verstrekkers te creëren om regels na te leven. Daarnaast zouden de eisen getoetst kunnen worden op een meer praktijkgerichte manier zodat deze beter toepasbaar zijn in de dagelijks praktijk. Ten slotte zou de overdracht door leidinggevenden op personeel ondersteund moeten worden in de eisen.

Het beschikken over voldoende kennis moet aangetoond worden door een inschrijving in het ‘Register Sociale Hygiëne’. Dit register wordt, in opdracht van VWS, beheerd door de Landelijke Examen Commissie (LEC) van de SVH 2.0. De LEC voert deze taken al enige jaren uit. Op last van de rechter (Rechtbank Den Haag, 20 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6929) kan de LEC hiervoor geen leges meer vragen omdat daarvoor de wettelijke grondslag ontbreekt. Deze wettelijke grondslag wordt meegenomen bij de eerstvolgende wijziging van de Drank- en Horecawet. Tot die tijd financiert VWS de LEC voor het uitvoeren van haar taken op basis van hun ingediende begroting, waarmee de continuïteit van de LEC gewaarborgd kan worden.

Bron: rijksoverheid.nl.

opleidingseisen-sociale-hygiene.pdfopleidingseisen-sociale-hygiene.pdf (828 kB)

Laatste nieuws