NL EN
DONEER NU!

Nederlander positief over alcoholvoorlichting, maar drinkers verwachten dat het weinig effect op henzelf zal hebben

8 mei 2023

Een aanzienlijke groep respondenten vindt dat er op dit moment onvoldoende aandacht is voor de effecten van alcohol op gezondheid (41%). Daarnaast ziet men extra voorlichting over het algemeen veel eerder als positief dan negatief. Dat blijkt uit een flitsenquête van Motivaction, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De meeste Nederlanders zien in een jaar weleens informatie over alcohol voorbij komen. Dat gebeurt wel minder vaak dan bij andere ongezonde gedragingen zoals weinig bewegen, ongezond eten en roken. Een kwart van de respondenten heeft het afgelopen jaar geen enkele informatie gezien over alcoholeffecten

Mensen die alcohol drinken zien overigens zelf het nut van (extra) informatie niet. Een expliciete informatiebehoefte ontbreekt. Voor een deel omdat zij vinden dat er voldoende informatie beschikbaar is en voor een deel omdat zij er sowieso geen behoefte aan hebben. Bovendien verwachten weinig drinkers dat de informatie effect op hen zal hebben: 11% verwacht dat informatie (heel) veel effect zal hebben op hun alcoholconsumptie, 35% verwacht enige effect, maar een meerderheid verwacht (zeer) weinig effect (48%).

De meeste drinkers vinden hun eigen alcoholgebruik prima en gemiddeld. Van extra voorlichting verwachten ze, met name om die reden, weinig effect op hun alcoholconsumptie. Een groot deel van de Nederlandse drinkers heeft bovendien geen behoefte om minder te gaan drinken.

Brn: rijksoverheid.nl.

flitspeilinginformatiebehoefteschadelijkheidalcohol_managementsummary.pdfflitspeilinginformatiebehoefteschadelijkheidalcohol_managementsummary.pdf (2,83 MB)

Laatste nieuws