NL EN
DONEER NU!

RIVM: een minimumprijs voor alcohol leidt tot minder alcoholproblemen

12 mei 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren onder meer het onderzoek van het RIVM naar MUP (minimumprijs voor één eenheid alcohol (10 gram)) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet overweegt zo'n maatregel in te voeren en had gevraagd om meer inzicht in de literatuur en buitenlandse ervaringen.

Het onderzoek, waaraan ook het Trimbos-instituut heeft bijgedragen, toont aan dat het alcoholgebruik van overmatige, zware en problematische drinkers door introductie van een MUP afneemt. Daarnaast blijkt uit modelstudies dat MUP leidt tot minder alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames, sterfgevallen, verkeersovertredingen, misdrijven, zorgkosten, productieverliezen en kosten voor inzet van politie en justitie.

Ook laat deze studie zien dat MUP effectiever is om het alcoholgebruik bij veel-gebruikers van alcohol te verlagen dan een generieke maatregel, zoals accijnsverhoging, omdat deze drinkers vaker goedkopere alcoholhoudende dranken consumeren.

Eind 2020 vult het RIVM het rapport aan met een doorrekening van drie realistische scenario’s voor aanscherping van het alcoholprijsbeleid in de Nederlandse situatie. Ook komt het RIVM dan met de meest recente empirische gegevens uit Schotland, waar MUP is ingevoerd sinds 2018. Bovendien verschijnt dan een stakeholdersanalyse die inzicht geeft in de positie van stakeholders en hun belang bij invoering van MUP in Nederland.

verkenning_van_effectiviteit_implementatieaspecten_en_scenarios_voor_prijsbeleid_innederland.pdfverkenning_van_effectiviteit_implementatieaspecten_en_scenarios_voor_prijsbeleid_innederland.pdf (1,04 MB)

Laatste nieuws