NL EN
DONEER NU!

Handreiking toezicht op de DHW online

30 januari 2020

Sinds kort is de handreikingdhw.nl online. Dat is een nieuw dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over toezicht op de Drank- en Horecawet.

Op dit platform is met name informatie te vinden over het handhaven van de leeftijdsgrens en de regels rond dronkenschap. Waar van toepassing staat een verwijzing naar relevante jurisprudentie. Daarnaast kunnen gemeenten hier hun praktijkervaringen delen.

De handreiking is ontwikkeld door Bureau Objectief, met in een ondersteunende rol Breuer & Intraval. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de opdrachtgevers. Het is een van de acties die beschreven staat in het Nationaal Preventieakkoord. Het platform zal periodiek worden herzien en geupdate.

Website: handreikingdhw.nl.

Laatste nieuws