NL EN
DONEER NU!

Preventure, preventieprogramma voor hoog-risico jongeren

3 oktober 2019

Vrijdag 11 oktober a.s. promoveert Jeroen Lammers aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar Preventure, een programma dat zich richt op jongeren met een persoonlijkheidsprofiel dat ze kwetsbaar maakt voor overmatig alcoholgebruik.

De resultaten in zijn proefschrift laten zien dat Preventure effectief is in het terugdringen van bingedrinken bij jongeren met een hoog-risico persoonlijkheidsprofiel en bij jongeren met een praktisch opleidingsniveau. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die veel spanning zoeken of jongeren die angstgevoelig zijn.

De resultaten van Lammers’ proefschrift laten zien dat preventie gericht op deze jongeren effectiever is dan universele preventie bij het verminderen van overmatig alcoholgebruik. Lammers: “Investeren in een preventieaanpak gericht op hoog-risicogroepen is een goede aanvulling op universele preventieprogramma’s, waardoor de gezondheidswinst op populatieniveau van jongeren verbeterd kan worden.”

Volgens Lammers is het goed dat in het kader van het Preventieakkoord de komende jaren Preventure wordt doorontwikkeld en getoetst voor het praktijk- en speciaal onderwijs.

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws