NL EN
DONEER NU!

Boa’s I en II mogen in de openbare ruimte artikel 45 DHW handhaven

12 oktober 2015

Boa’s I en II mogen in de openbare ruimte artikel 45 DHW handhaven Afgelopen week heeft staatssecretaris Martin van Rijn een brief gestuurd aan alle lokale overheden waarin hij de handhavingsmogelijkheden verduidelijkt van boa’s domeinen I en II die geen Toezichthouder Drank- en Horecawet zijn. Zij mogen hun opsporingsbevoegdheid toepassen ter handhaving van artikel 45 Drank- en Horecawet (aanwezig hebben van alcoholhoudende drank op voor publiek toegankelijke plaatsen door iemand onder de 18 jaar). De bevoegdheid is echter wel beperkt tot de openbare ruimte.

Deze opsporingbevoegdheid van het in artikel 45 Drank- en Horecawet strafbaar gestelde feit ontlenen deze boa’s aan artikel 142 Wetboek van Strafvordering.

Verder meldt de staatssecretaris dat de opleiding tot Toezichthouder Drank- en Horecawet is opgenomen in het reguliere onderwijs (opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid). Hierdoor verjongt in de toekomst de populatie van gekwalificeerde mensen die kunnen worden aangewezen als toezichthouder.

brief-van-rijn-over-leeftijdsgrenzen.pdfbrief-van-rijn-over-leeftijdsgrenzen.pdf (272 kB)

Laatste nieuws