NL EN
DONEER NU!

Handhaving DHW ook door particuliere boa’s

1 juli 2013

Handhaving DHW ook door particuliere boa’s Minister Opstelten wil per van 1 januari 2014 toestaan dat gemeenten in de hele openbare ruimte particuliere boa’s inzetten voor de handhaving van onder meer de Drank- en Horecawet, bij openbare manifestaties, vuurwerk en op het gebied van milieu.

Belangrijk uitgangspunt voor de inzet van toezichthouders en handhavers is het lokale veiligheidsbeleid. De lokale driehoeken – ofwel burgemeester, politie en Openbaar Ministerie (OM) – dienen afhankelijk van de lokale situatie een zorgvuldige afweging te maken van de in te zetten toezichts- en handhavingscapaciteit. Daarbij wordt ook bekeken op welke manier particulier ingehuurde boa’s verantwoord en veilig ingezet kunnen worden. Zo kunnen de ingehuurde boa’s - net als nu het geval is - onder voorwaarden beschikken over handboeien, maar niet over geweldsmiddelen zoals pepperspray en wapenstok.

kamerbrief-samenhang-in-toezicht-en-handhaving-in-de-openbare-ruimte.pdfkamerbrief-samenhang-in-toezicht-en-handhaving-in-de-openbare-ruimte.pdf (283 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl