NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen: Structurele financiering preventie moet geregeld worden in kabinetsformatie

2 oktober 2023

In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat dat er volgend jaar een daling is van de geplande uitgaven voor preventie van schadelijk middelengebruik en dat er vanaf 2026 een daling is van de geplande uitgaven voor gezondheidsbevordering. Het gaat om een daling van tientallen miljoenen euro's (zie tabel).

De daling in 2024 van de post 'preventie van schadelijk middelengebruik' betreft een fout in de begroting van VWS. De bijdrage van VWS in 2024 aan het programma schoolmaaltijden is per abuis van de post 'preventie schadelijke middelengebruik' gehaald. Er dient dus in 2024 € 5,5 miljoen bij die post te worden opgeteld. Dan is er voor 2024 geen sprake van een korting op het budget voor 'preventie van schadelijk middelengebruik'.

Dat er een daling is in de gelden voor gezondheidsbevordering vanaf 2026 komt omdat de kabinetten Rutte III en IV alleen de incidentele financiering voor onder andere het Nationaal Preventieakkoord hebben geregeld. Er is weinig structureel geld verplicht voor 2026 en verder.

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS pleit voor meer structureel geld voor preventie. Het nieuwe kabinet moet het geld daarvoor regelen. Het Nationaal Preventieakkoord loopt door tot 2040. Daarom moet er zijns inziens in de komende kabinetsformatie een structurele oplossing voor de financiering van gezondheidsbevordering gevonden worden.

Bronnen: zorgvisie.nl en tweedekamer.nl.

Van Ooijen: Structurele financiering preventie moet geregeld worden in kabinetsformatie

Laatste nieuws