NL EN
DONEER NU!

Alcohol-Actieweek vanwege corona uitgesteld

13 mei 2020

Alcohol-Actieweek vanwege corona uitgesteld  De nieuwe Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) stelt haar eerste landelijke initiatief uit.

Een aantal organisaties heeft vorig jaar besloten zich gezamenlijk sterk te maken voor een gezonder en veiliger alcoholbeleid in Nederland. Zij werken samen als Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN). Deze alcohol-alliantie gaat een bijdrage leveren aan de aanpak van de overmatige en schadelijke consumptie van alcohol in Nederland door de krachten te bundelen.
Een van de eerste activiteiten van deze nieuwe alcohol-alliantie is de Alcohol-Actieweek ‘Zien Drinken Doet Drinken’. Vanwege de huidige corona-crisis is de aftrap van deze week uitgesteld naar de eerste week van november 2020.

Alcohol-Actieweek ‘Zien Drinken Doet Drinken’
De alcohol-alliantie organiseert met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eerste landelijke Alcohol-Actieweek. In deze week staat de boodschap centraal dat kinderen en jongeren het drinken van alcohol veelal kopiëren van drinkende volwassenen. Uit onderzoek is gebleken dat veel ouders niet weten dat ze al zeer vroeg in de opvoeding het toekomstig drinkgedrag van hun kinderen beïnvloeden door te drinken in aanwezigheid van hun kinderen. Het doel van de Alcohol-Actieweek ‘Zien Drinken Doet Drinken’ is dan ook om ouders en andere volwassenen uit de omgeving van kinderen zich hiervan bewust te maken. De beste preventieve keuze is dan ook om niet te drinken als er kinderen bij zijn.

Uitstel Alcohol-Actieweek
De Alcohol-Actieweek stond eerst gepland voor juni, maar is nu verschoven naar 2 t/m 8 november a.s. De bedoeling is in deze week via de media, een campagne-website en promotiematerialen de campagneboodschap ‘Zien Drinken Doet Drinken’ te promoten. Ook worden er
voorlichtingsactiviteiten voor o.a. ouders georganiseerd door de landelijke en regionale leden van de alcohol-alliantie en andere organisaties.

Kennismaking Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN)
Het doel van deze Nederlandse alcohol-alliantie is dat de aanpak van de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland primair wordt gebaseerd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Dit WHO-beleid berust op wetenschappelijke kennis over de meest effectieve beleidsmaatregelen die gelden tegen schadelijk alcoholgebruik: minder verkooppunten, hogere prijs en een verbod op reclame en sponsoring. Daarnaast wil AAN bevorderen dat het niet-drinken van alcohol als een volkomen normaal geaccepteerde keuze wordt gezien.

Leden van de alcohol-alliantie
De leden van AAN zijn: Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat, FAS (Stichting Foetaal Alcohol Syndroom Nederland), Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, NVDI (Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie), tijdschrift Lef Magazine, Stichting Positieve Leefstijl (IkPas project)), Stichting Us Blau Hiem en Verslavingskunde Nederland (Expertise netwerk op het gebied van verslaving en verslavingskunde). Ook kent de alcohol-alliantie een aantal leden op persoonlijke titel.

Laatste nieuws