NL EN
DONEER NU!

Kamerlid Van Gerven dient zes amendementen in op wetsvoorstel Blokhuis

1 oktober 2020

Kamerlid Van Gerven dient zes amendementen in op wetsvoorstel Blokhuis Het SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft 6 amendementen ingediend op het wetsvoorstel van Paul Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Dit wetsvoorstel kent zowel aanscherpingen van het beleid, als versoepelingen (deregulering en decentralisatie).

De amendementen van Van Gerven betreffen in vier gevallen het terugdraaien van versoepelingen die Blokhuis voorstelt:
- twee amendementen hebben tot doel de huidige minimumvloeroppervlakte-eisen voor slijterij- en horecalokaliteiten niet te schrappen. Als het aan Van Gerven ligt blijven die dus respectievelijk 15 en 35 m²;
- één amendement regelt dat gemeenten niet de bevoegdheid krijgen om het slijterijen toe te staan buiten openingstijden cursussen en proeverijen te organiseren;
- één amendement bepaalt dat het stagiaires van 14 en 15 jaar niet – zoals Blokhuis voorstelt - wordt toegestaan alcohol te schenken.

Van Gerven heeft ook een meer technisch amendement ingediend. Het betreft het begrip 'besloten ruimte'. Dat begrip staat op diverse plaatsen in de Drank- en Horecawet, maar nergens wordt duidelijk wat er precies mee wordt bedoeld. Daar is wel behoefte aan. Van Gerven verduidelijkt dit nu.

Tot slot betreft één amendement van Van Gerven een aanscherping van de huidige reclameregelgeving. Het gaat om een wijziging van de Mediawet 2008, waardoor er een algeheel verbod komt op alcoholreclame op de Nederlandse tv en radio.

Bron: tweedekamer.nl.

Update: inmiddels heeft Van Gerven 4 van de 6 amendementen gewijzigd. Het betreft technische wijzigingen. De strekking blijft ongewijzigd.

Laatste nieuws