NL EN
DONEER NU!

CBS: 76,7% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder drinkt alcohol, 23,3% niet

10 juli 2015

CBS: 76,7% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder drinkt alcohol, 23,3% niet Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afkomstig uit de Gezondheidsenquête, blijkt dat 76,7% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder in 2014 alcohol gebruikte. 11,6% van de 12+-bevolking was ex-drinker en 11,7% had nooit gedronken.

Het CBS noemt 12,0% van de drinkers een overmatige drinker. Dat wil zeggen dat zij meer dronken dan 21 glazen per week (man) of meer dan 14 glazen per week (vrouw). Het CBS noemt 11,5% van de drinkers een zware drinker. Daarvan is sprake als er minstens éénmaal per week 6 of meer glazen op één dag wordt gedronken (mannen) of 4 glazen of meer op een dag (vrouwen).

Uit bovenstaande cijfers valt op te maken dat in 2014 8,8% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder 'zware drinker' was. In 2013 was dat percentage 12,4, in 2012 12,9. Een duidelijke daling dus. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de opzet van de Gezondheidsenquête 2014 enigszins afweek van die in de jaren 2012 en 2013.

Kijken we alleen naar jongeren in de leeftijd 12 t/m 17 jaar, dan zien we dat in 2014 33,4% dronk, 12,2% heeft gedronken, maar niet de laatste 12 maanden, en 54,4% nooit heeft gedronken. Van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar was 10,5% een zware drinker.

Bron: cbs.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl