NL EN
DONEER NU!

Buma (CDA) kritisch over paracommercie regels

20 januari 2018

Buma (CDA) kritisch over paracommercie regels Sybrand Buma (CDA), afgelopen vrijdag te gast bij het tv-programma Jinek, is kritisch over de paracommercieregels in de Drank- en Horecawet.

Buma gaf aan het belangrijk te vinden dat lokale tradities en het verenigingsleven in de provincie niet verdwijnen. Als voorbeeld noemde hij de strengere landelijke eisen die gesteld worden aan het hebben van de bar in clubhuizen van (sport)verenigingen. Hij gaf aan dat dat voor een deel nodig is, maar vroeg zich ook af of dat wel klopt.

Sandra van Ginneken, beleidsmedewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vraagt zich af wat Buma precies bedoelt. Van Ginneken: "Lang geleden, onder minister Els Borst-Eilers, zijn enkele eisen die gesteld worden aan kantines in paracommerciële instellingen, zoals (sport)clubs, aangescherpt. Maar voor de rest zijn de meeste regels rond clubkantines en het verstrekken van alcohol, zoals de sluitings- en schenktijden en het organiseren van feesten en partijen in kantines, vooral een lokale aangelegenheid. Ik snap niet zo goed welke strenger geworden eisen Buma niet vindt kloppen."

Bron: npo.nl.

Laatste nieuws